Film Reel Sizes

  Diameter of Reel                 Film Length When Full                Approx. Runtime When Full    

3 inch (7.6 cm) Reel                             50 feet                                             3-4 minutes

4 inch (10.1 cm) Reel                         100 feet                                             7-8 minutes

5 inch (12.7 cm) Reel                         200 feet                                          14-16 minutes

6 inch (15.2 cm) Reel                         300 feet                                          21-24 minutes

7 inch (17.7 cm) Reel                         400 feet                                          28-32 minutes

Back to Transfers